img1.jpg
vns6010
当前位置  : 首页 发那科全球

2008年,FANUC全球子公司达72家。FANUC机器人产品分别在北美市场占有50%、在日本占有25%、在欧洲占有25%、

在中国占有23%的市场份额。2008年发那科公司全球产值达到40亿美元。

 

vns6010
jica88.com

 

jica88.comvns6010
jica88.com
加拿大发那科2138a.com

 

 

 


  www.y33138.com
2138a.com
www.y33138.com